מתגברים על מחסומים בתקשורת

בני אדם נוטים לארגן את תפיסת עולמם בתוך סיפור, נרטיב. כאשר הם מסוכסכים הרי שמדובר בסכסוך בין נרטיבים שונים.  כך, לגבי קונפליקט מסויים יכולות להיות פרשנויות שונות לחלוטין של הצדדים, שהרי האירועים הקשורים בו מתפרשים על פי הרקע החברתי של כל צד, תרבותו, חינוכו, תפיסת עולמו, חוויותיו הקודמות, רגשותיו, רגישויותיו ואמונותיו. פערי הפרשנוית יוצרים קשיים בתקשורת ולאחר מכן קוראים לתוכם רגשות שליליים וחסמים. ביודעין ושלא ביודעין כל צד מנסה לכפות על הצד השני את הנרטיב שלו, את דרך ההתבוננות שלו במציאות, ומכאן הקושי ביצירת תקשורת מיטיבה שמביאה עימה אמפתיה וגמישות.

גישור נרטיבי עוסק בפירוקם של הנרטיבים הפרטיים ויצירת סיפור משותף, בעל פרשנות חדשה ומשותפת  לקונפליקט. במסגרת פרשנות זו יכול כל צד להזדהות עם הצד השני וליצור אמפתיה. הסיפור החדש מספר מחדש את מערכת היחסים בין הצדדים ומנסה ליצור פתח לשינוי בעמדות ולשיתוף פעולה. בדומה לסיפור של ערן שיוביץ.

המגשר שעוסק בגישור נרטיבי מנסה לתקן את היחסים בין בעלי הסכסוך מתוך הבנה שכל נרטיב הוא תוצר חברתי וכי בכל סכסוך יש ייצוג לנרטיבים החברתיים המיתולוגיים- גברים מול נשים, מיעוט מול רוב, בעלי שליטה וכוח מול מי שאינם בעלי שליטה וכוח וכו. על ידי שיקוף ונגיעה בקווי השבר הללו ניתן לפרק את הנרטיב ממטעני ההפליה, העוול, אי הצדק, ומהמחשבות והרגשות "המודבקים" למצבים אלו.    

רגישותו של המגשר לשפה ולסמלים חשובה. כך, בדרך כלל, אנו מתארים את המקום המנטלי של "קונפליקט" כמקום של מלחמה, קרב, אסטרטגיה, מנצח ומנוצח. אך מה אם נאמץ במקום מטאפורה של הסכסוך כריקוד? כאשר מאמצים דימוי כזה מיד עולות אסוציאציות של ביצוע בצוותא, בהרמוניה, בצורה יעילה ובשווי משקל.

אנשים בקונפליקט יודעים שקיים מקום יפה, רגוע ובטוח יותר אך הם אסורים בסבך אמונותיהם, תפיסותיהם, הבנותיהם וכאבם. צדדים שלישיים ומגשרים יכולים להוליך אותם לאותו מרחב בטוח אם יהיו אמיצים די הצורך לצעוד בדרך אחרת, החוצה מהמרחב הסגור והמוכר. 

בכך לא רק שמסייעים לפתרון הסכסוך אלא אף מצילים את המעורבים בו מעויינות וחוסר תקשורת, ובעצם, מעצמם, מסגירות בתוך ד' אמות של תפיסת המציאות הצרה. מאחורי גישה גישורית זו האמונה כי אין תפיסת מציאות אחת אובייקטיבית וכי המנוף לתיקון מצוי בשינוי בתפיסת המציאות של היחיד כך שתכיר ותכלול בתוכה אף קווים מתפיסת המציאות של האחר.