מה אומרת לין שלר

מה אומרת לין שלר:

חשוב לשאול את עצמי ואפילו לכתוב בטקסט עצמו:

  1. מהן הנקודות העיוורות שאני לא רואה
  2. את נקודת מבטו של מי אני לא מביאה במחקר שלי
  3. מה תהיה הביקורת על המחקר שלי ועל המתודולוגיה שבה נקטתי

גירץ:

הספר שמתוכו המאמר על התיאור הגדוש הוא אחד הספרים היותר מצוטטים של גירץ. כתב הרבה מאוד. התפרסם בזכות מחקרו על קרב התרנגולים. גירץ מתייחס אל התרבות כאל טקסט מורכב. טקסט הוא מסר מקודד באופן סמלי, כתוב בשפה כלשהי שכי להבין אותו יש להבין את השפה. שפה היא מערכת של סמלים שאותם אנחנו צריכים לפענח. הקשר השרירותי שיש בין מילים מסמנות למסומנים הוא סמלי. הבחירה במילה כפית לתאר את העצם ? היא מייצגת איזה שהיא סמליות.

גירץ חושב שמותר האדם מן החיה ובני אדם, באמצעות השפה, יוצרים מערכת סמלים, שיוצרת כללים של ידע על העולם. כל מערכת הפשטה שכזו דורשת הבנה של קונטקסט. צריך להבין את ההקשר שבתוכו הסמלים נוצרו ובו הם פועלים. לכן פענוח תרבותי = פענוח של טקסט ספרותי. אנחנו צריכים ללמוד את השפה, את הקוד התרבותי שבו בני קבוצה מסויימת מייצרים את הסמלים שלהם. לכן פרשנות של תרבות זה פרשנות של טקסט מורכב. הטקסט הזה לא נמצא בראש של האנשים, הוא פומבי, קולקטיבי. השפה התרבותית מיוצרת תמיד במרחב פומבי. לכן הוא גם הלך למרחבים הפומביים ? היכן שפעולות שונות מתרחשות: קרב התרנגולים, טקסים בסופי שבוע בבולינזיה, תמיד לנוכח קהל, אנשים אחרים צפו, וההבנה הקולקטיבית התקיימה. את זה הוא חקר. אינטראקציה בין ילידים ? היכולת לעבור מהפרשנות המיקרוסקופית שבין יליד אחד לשני למבט הרבה יותר רחב שמנתח מצבים, קטגוריות כלליות. החוקר הוא בעצם מתרגם.

עמוד 17 ואילך תרגום גדוש ? הוא מדבר על הקריצה. היכולת שלנו להבין מתוך מבט על מישהו ממצמץ האם הוא קורץ או ממצמץ. הבנה תרבותית, אינטואיציה, ההרגשה הזו היא לא אישית, היא פומבית, משותפת. שבב התנהגות שמעיד על משהו. הפרשנות היא מאוד דקה. התיאור של הרבדים השונים של הקריצה או הלגלוג על הקריצה וכו' ? זה חלק מהתיאור הגדוש.

תיאור מחוק ? מתאר רק את הפעולה. תיאור גדוש ? מתאר את המשמעות. שם טמונה האתנוגרפיה: לתאר את ההיררכיה של מבנים של משמעות שבעזרתה מתפרשים מצמוצים, קריצות וכד'. ציטוט בעמוד 18-19.

עמודים 20-21 ? מה שאנחנו מתארים באתנוגרפיה או בניתוח מסמכים ? את הקונסטרוקציה של אנשים אחרים. חילוץ מבני משמעות, צפנים מבוססים.

לכתוב שתי נקודות שמהן אני מפיקה משמעות, תובנה ? להביא את מראה המקום ונדון בזה.

אמיק ואתיקס, השפה של הנחקרים לעומת השפה שלנו