ארץ ישראל ? המעבדה של אלוהים

מה הופך אותנו ליהודים? קיבלתי השראה גדולה כשקראתי את פרק כ"ו בספר ויקרא, כי גיליתי שם את כל המהות של מה זה יהודי.

כבר בפסוק הראשון עולים כמה חוקים בסיסיים שיהפכו אותנו ליהודים:

–          לא לעבוד אלילים, הרי אלוהים אין לו פנים וצורה.

–          לכבד את השבת. סוגיה רגישה, כי המהות של "שבת" עדיין לא אחידה לכל מי שקורא לעצמו יהודי. אך מבחינה רוחנית, שבת בעצם מייצגת את היעד אליו אמור להגיע כל יהודי: מטרת הבריאה בכבודה ובעצמה, מטרה שכל אחד צריך לגלות בעצמו.

–          יראת המקדש. מקדש. זה בעצם המקום בתוך הלב שלנו שבו אנחנו מקדישים את חיינו לפתח את הקשר בינינו לבין אלוהים.

בעצם אלה הם שלושת חוקי הזהב ? להקדיש לבבנו להתחבר עם הקיום של הכח העליון והכל יכול, שאין לו דמות ולא צורה ולקיים את חיינו במטרה להגשים את מטרת הבריאה.

הברית עם העם היהודי מתבססת על קיום החוקים האלה ובתמורה לקיומם, כדי לדאוג גם לרצון האנושי שבנו, מובטח לנו גשם בעתו, ברכת פרי האדמה, התרבות ופריון, שפע וביטחון בארץ בנוסף לשלום וניצחון על כל אויב.

קיימת הבטחה שאלוהים יחיה בין היהודים ובתמורה היהודים יהיו לו לעם.

הוא מוכן לקיים את חלקו בחוזה, אך אם היהודים לא יקיימו את חלקם, הברית מבוטלת.

מי שמכיר מעט מושגים משפטיים יודע שאם הצדדים מסכמים ביניהם את התנאים של החוזה, הם חותמים עליו מתוך בחירה חופשית ובכוונה לקיים אותו. אך אם אחד הצדדים מפר את התחייבויותיו בחוזה, לא רק שהחוזה מתבטל אלא גם נקבעים קנסות ועונשים.